Showing 1 Result(s)

Centre Joan Rivière

Centre Joan Rivière en psicologia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona «El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere és un centre conformat per la Unitat de Psicogènere del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Grup de Recerca Des-Subjectant GESPGI (Grup d’Estudis Socials …