Centre Joan Rivière en psicologia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona

«El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere és un centre conformat per la Unitat de Psicogènere del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Grup de Recerca Des-Subjectant GESPGI (Grup d’Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d’una Perspectiva de Gènere Interseccional) del Departament de Psicologia Social i té com a objectius:

– Realitzar formació, recerca, i assessorament en perspectiva de gènere dins l’àmbit de la Psicologia per tal que aquesta perspectiva s’integri en els discursos i les pràctiques dels i les professionals, docents i estudiants de la disciplina.

– Oferir un servei d’acollida i assessorament psicològic amb perspectiva de gènere a persones que han viscut relacions abusives i violències de gènere per tal d’oferir-los un servei adequat que permeti la seva recuperació.

– Orientar i assessorar des del gènere en psicologia a professionals que intervenen en relacions abusives i violències de gènere, a empreses i institucions que vulguin establir mesures, protocols i recursos per a duu a terme en casos d’abús per raó de sexe».

Contacte: Psicologia.perspectiva.genere@uab.cat, i De Dilluns de Divendres al tef: 93 581 2901

Segueix-nos a twitter @JoanRiviere_UAB